HomeTarieven

TARIEVEN ZWANENBURG SPORT

Bij Zwanenburg Sport hoef je geen lid te worden of inschrijfgeld te betalen om mee te kunnen doen. Na een gratis proefles kun je kiezen:

  • Losse les
  • 10-rittenkaart
  • Jaartegoed

Informatie over de 10-Rittenkaart

De kaart is op moment van aanschaf 12 (les)weken geldig voor 10 lessen. Wanneer een lesdag uitvalt door bv. vakantie dan telt dat niet mee. Wanneer een kaart op is kan er gekozen worden om wel/ of niet een nieuwe kaart te kopen. Er kan ook gekozen worden voor een jaarkaart, deze is een kalenderjaar geldig vanaf de eerste les na de proefles.

Tarieven KidsGym

LOSSE LES10-RITTENKAARTJAAR TEGOEDSELECTIE: 10-RITTENKAARTSELECTIE: JAAR TEGOED
€ 7,00€ 65,00€ 220,00€ 80,00€ 270,00
Bij iedere les betaal je contact (envelop met de naam van de deelnemer) Op moment van aanschaf 12 (les)weken geldig voor 10 lessen Kalenderjaar geldig vanaf de eerste les na de proefles Op moment van aanschaf 12 (les)weken geldig voor 10 lessen Kalenderjaar geldig vanaf de eerste les na de proefles

Tarieven ParkFitness

LOSSE LES10-RITTENKAART
€ 7,00€ 55,00
Bij iedere les betaal je contact (envelop met de naam van de deelnemer) Op moment van aanschaf 12 (les)weken geldig voor 10 lessen

Tarieven Ouder & Kindgym

LOSSE LES10-RITTENKAART
€ 7,00€ 65,00
Bij iedere les betaal je contact (envelop met de naam van de deelnemer) Op moment van aanschaf 12 (les)weken geldig voor 10 lessen

Tarieven JazzGym

LOSSE LES10-RITTENKAART
€ 7,00€ 55,00
Bij iedere les betaal je contact (envelop met de naam van de deelnemer) Op moment van aanschaf 12 (les)weken geldig voor 10 lessen

Financiële ondersteuning

Voor kinderen is er de mogelijkheid om beroep te doen op fondsen die financieel kunnen ondersteunen. In de Haarlemmermeer werkt de Gemeente samen met Stichting Leergeld en het Jeugdsport fonds. Bij Stichting Leergeld doen de ouder(s) verzorger(s) zelf de aanvraag bij de Stichting. Bij het Jeugdsportfonds doet een intermediair de aanvraag.

Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die sportkansen geeft aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Het gaat om gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Mocht u contact willen krijgen met de intermediair in Zwanenburg dan kunt u contact opnemen met mij en zal ik u doorverwijzen.
Spelregels JeugdSportfonds Haarlemmermeer

Stichting Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Bij een beperkte inkomenssituatie van hun ouders of verzorgers kunnen de kinderen onvoldoende deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Ouders en verzorgers die wonen in de gemeente Haarlemmermeer met maximaal 110% van het minimum inkomen, kunnen bij Leergeld Haarlemmermeer hulp aanvragen via het aanvraagformulier. Dit kan variëren van de aanvraag voor schoolse- en buitenschoolse activiteiten, lessen op cultureel en muzikaal gebied, zwemlessen en eventueel hulp in natura.

© 2019 Zwanenburg Sport. Webdesign door DenMa Online Marketing